POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

I. OGÓLNE

Właścicielem portalu brwmielec.pl jest BRW Sp. z o.o. Naszym głównym celem jest nie tylko dbanie o interesy naszych Klientów, ale również zachowanie prywatności i poufności danych osobowych nam przekazanych, a nieprzeznaczonych dla ogółu odwiedzających strony serwisu. Zasady ochrony prywatności określają procedury gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania danych osobowych w bazie danych portalu brwmielec.pl.
Polityka Ochrony Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Użytkowania Serwisu brwmielec.pl, dlatego akceptując Regulamin podczas procesu rejestracji Użytkownik zgadza się również na poniższe zasady oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych.
Przedstawione poniżej zasady obowiązują wszystkich użytkowników zarejestrowanych po 31. stycznia 2007 roku. Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z portalu (z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie). Użytkownik powinien być świadomy, że dane osobowe wpisane przez niego podczas rejestracji, nie będą podane do publicznej wiadomości. W przypadku braku akceptacji dla poniższych zasad prosimy o niekorzystanie z serwisu brwmielec.pl.

II. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY O TOBIE

Możesz przeglądać bazę produktów w naszym portalu nie podając nam żadnych danych osobowych. Zbieramy wówczas tylko informacje, które są dostępne w logach systemowych naszych serwerów. Są to np.: adres IP, z którego się łączysz, rodzaj Twojego systemu operacyjnego czy wersja przeglądarki internetowej. Dane te gromadzimy i przetwarzamy, aby móc jak najlepiej dopracować nasz portal do Twoich potrzeb i aby korzystanie z niego było jak najbardziej uproszczone i wygodne.
Aby jednak móc w pełni korzystać z możliwości brwmielec.pl, zobowiązany jesteś podać nam niezbędne dane osobowe. Obowiązkowe dane to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, województwo, wykonywany zawód, branża. Dane, których podanie jest obowiązkowe są w formularzach portalu odpowiednio zaznaczone. Informacje te są potrzebne do prawidłowej oceny, umożliwiającej udzielenie licencji na użytkowanie programów informatycznych lub korzystanie z elektronicznej bazy katalogów produktów.

III. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O TOBIE

Twoje dane osobowe wykorzystujemy głównie do prawidłowego działania portalu brwmielec.pl. Potrzebne nam są one między innymi do rozstrzygania ewentualnych sporów, egzekwowania zasad Regulaminu, kontaktu administratora portalu z Tobą. Dzięki tym informacjom możemy również lepiej dostosować portal brwmielec.pl do potrzeb użytkowników, aby korzystanie z niego było proste, przejrzyste, wygodne i przede wszystkim bezpieczne.

IV. PRYWATNOŚĆ HASŁA

Każdy użytkownik powinien chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z Panelu Użytkownika.

V. DOSTĘP, WGLĄD I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Portal brwmielec.pl udostępnia swoim Klientom wgląd i zmianę danych osobowych poprzez Panel Użytkownika. Do obowiązków użytkownika należy, aby jego dane osobowe były zawsze aktualne. Nie umożliwiamy innych metod wglądu i zmiany danych osobowych poza wyżej podaną. Usunięcie danych osobowych użytkownika z bazy odbywa się na jego żądanie – należy wysłać zgłoszenie do Administracji brwmielec.pl poprzez Formularz Kontaktowy. Zgłoszenie będzie rozpatrzone w ciągu siedmiu dni roboczych. W niektórych przypadkach Administracja brwmielec.pl może odmówić usunięcia części danych osobowych użytkownika (np.: podejrzenie oszustwa, prowadzone śledztwo, nierozstrzygnięte spory, naruszony regulamin).

VI. BEZPIECZEŃSTWO

Dane użytkowników przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dane te są chronione przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania prawa polskiego, a dostęp do nich ma tylko niewielka liczba uprawnionych osób. brwmielec.pl stosuje kilka różnych poziomów zabezpieczeń, aby jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa danych. Procesy rejestracji i logowania są realizowane na stronach zabezpieczonych protokołem SSL.

VII. ZMIANY

Firma BRW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Ochrony Prywatności brwmielec.pl w dowolnej chwili. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich ogłoszenia w dziale Ogłoszenia portalu brwmielec.pl. Brak akceptacji dla nowej Polityki Ochrony Prywatności brwmielec.pl oznacza rezygnację z używania serwisu.

VIII. KONTAKT Z BRWMIELEC.PL

Obsługą portalu brwmielec.pl zajmuje się Biuro Obsługi Klienta brwmielec.pl, mieszczące się w Mielcu (ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec). W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących Polityki Ochrony Prywatności brwmielec.pl prosimy o kontakt na powyższy adres lub korzystając z Formularza Kontaktowego w serwisie brwmielec.pl.

IX. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BRWMIELEC.PL

Brwmielec.pl zostało stworzone, aby uwolnić wymianę informacji o towarach wytworzonych przez BRW Sp. z o.o. Dla tego celu stworzyliśmy portal skupiający społeczność usługodawców oraz ich klientów. Wśród rzeszy użytkowników prawdopodobnie znajdują się osoby, które nie zawsze wykorzystują to miejsce zgodnie z przeznaczeniem. Naszym zadaniem jest ochrona uczciwych użytkowników przed tą, mniej chlubną, częścią internautów korzystających z brwmielec.pl. Choć serwis nie jest narażony na większość niebezpieczeństw nękających np. portale aukcyjne czy sklepy internetowe, to jednak pragniemy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii, do których każdy użytkownik brwmielec.pl powinien się zastosować:

X. BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO KONTA

– traktuj swoje konto jak twierdzę – nikt prócz Ciebie nie ma do niego dostępu, hasło do konta powinieneś znać tylko Ty;
– odpowiednio silne hasło – utwórz dla swojego konta trudne do odgadnięcia hasło, hasło nie może być tym samym ciągiem znaków, co nazwa Twojego użytkownika; w miarę możliwości nie powtarzaj haseł, których używasz na innych serwisach internetowych;
– postaraj się zmieniać, co jakiś czas swoje hasło – jeśli go nie zapamiętasz, zapisuj je w miejscu niedostępnym dla innych;
– nie zapisuj nigdy hasła w przeglądarce, a szczególności nigdy nie rób tego, gdy nie jesteś u siebie (np. w kawiarence internetowej);
– zawsze wyloguj się – to podstawowy wymóg bezpieczeństwa,

Uwaga: jeśli użytkownik, z którym miałeś kontakt na naszym portalu, wzbudza Twoje podejrzenia lub stwierdziłeś naruszenie przez niego zasad obowiązujących w regulaminie, powiadom nas o tym.